Van Gansewinkel kiest AXI als business intelligence partner

 

Om de business optimaal te ondersteunen, werkte de afdeling Corporate ICT van Van Gansewinkel een ambitieus driejarenplan uit. 'Een van de grote uitdagingen is de structurele verbetering van de business analytics oplossing', vertelt Fred Peters, CIO bij Van Gansewinkel.

 

'De business intelligence omgeving wordt als stuurinstrument gebruikt door onder andere finance, waste collection, operations en marketing & sales. Daarom is een betere ontsluiting en presentatie van de informatie van het grootste belang. Bovendien is het een complexe omgeving met een groot aantal informatiebronnen. En, naar de toekomst toe, zullen meer informatiebronnen aangesloten worden, interne en externe', vervolgt Fred Peters.

 

 

Fred Peters legt uit waarom er gekozen is voor AXI: “Omdat het uitvoeren van een verbeteringsproces binnen de BI-omgeving een ingewikkelde materie is, zijn we op zoek gegaan naar een partner met de benodigde vaardigheden. Bij AXI vonden we de technische kennis en een no-nonsense aanpak. Het bedrijf is expert in Oracle business intelligence. Bovendien, en dat vonden we een stevige troef, is AXI een delivery-driven bedrijf waarbij de service verlening onderbouwd is met een SLA. Wat ons charmeerde is de teamspirit en de stevige betrokkenheid van de directie.”

 

 

Het was een vereiste om te kunnen vertrekken vanuit een stabiele en beheerste BI-omgeving. Daarom heeft AXI, als start voor de samenwerking, diepgaande audits uitgevoerd op de Oracle datawarehouse omgeving en de onderliggende infrastructuur. Een eerste aanbeveling betrof de ingebruikname van een in-memory storage oplossing om de prestaties van het datawarehouse on-the-fly te verbeteren.

Eind september 2014 is het beheer van de BI-omgeving overgedragen aan AXI. “Dit is vlot verlopen”, geeft Fred Peters aan. “Nu wordt er gewerkt aan structurele verbeteringen en de optimalisatie van het datawarehouse. Stap voor stap realiseren we de afgesproken verbeterpunten. Qua taakverdeling zijn duidelijke afspraken gemaakt met ons eigen BI-team en onze infra outsourcingspartner Cegeka. Zo komt er, omwille van de kwaliteitseisen, een scheiding tussen beheerstaken en projecttaken.”

 

 

“Het is geen verhaal van wij en zij”, stelt Fred Peters. “Van Gansewinkel is de BI organisatie aan het herinrichten en werkt intens samen met het AXI BI team én de key users van iedere business line. In totaal telt het gezamenlijke BI-team zo’n 10 medewerkers: bestaande uit interne medewerkers, aangevuld met BI experts van AXI.”

 

 

Fred Peters: “Een samenwerking die zich kenmerkt door vertrouwen in elkaar, gedreven door hoge kwaliteitseisen en commitment van alle partijen.”

 

 

In het kader van de in de maand november 2014 afgesloten samenwerkingsovereenkomst neemt AXI volgende taken op zich:

 

  • uitvoering geven aan het strategisch BI plan in nauwe samenwerking met de BI organisatie van Van Gansewinkel
  • adviesverstrekking en ondersteuning aan Van Gansewinkel
  • technisch en functioneel applicatiebeheer voor de Oracle Business Intelligence omgeving
  • beheer van het datawarehouse, de databases, de data-marts en het ODS
  • 24-7 beheer van de extern gehoste datawarehouse omgeving; op basis van een managed service level agreement
  • master data management voor de gebieden waar Van Gansewinkel nieuwe rapportages wenst te maken
  • aanmaak van dashboards en rapportages vanuit het Oracle Business Intelligence systeem
  • support functioneel beheer en samenwerking met change management.


Keuze voor Tableau als self-service BI oplossing

 

In de loop van 2016 heeft Van Gansewinkel zijn portfolio aan business intelligence oplossingen aangevuld met de self-service oplossing Tableau. Voor de implementatie, de licentiëring en de opleidingen werd beroep gedaan op AXI.

 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Mark Lambert.

AXI in België

Molenweg 107

2830 Willebroek

T: + 32 3 860 40 00

E: info@axi.be

W: www.axi.be

Routebeschrijving

 

SOCIAL

AXI in Nederland

Stadionstraat 27

4815 NC Breda

T: + 31 76 572 55 00

E: info@axi.nl

W: www.axi.nl

Routebeschrijving

 

U heeft een vraag?

Formulier verzenden...

Er is een fout opgetreden in de server.

Formulier ontvangen.